Chief of Air Staff / Chief of Air Force

 

Chief of Air Staff
1922-25 WGCDR R. Williams
1925-29 GPCAPT R. Williams
1929-35 AIRCDRE R. Williams
1935-39 AVM R. Williams
1939-40 AVM S. J. Goble (acting)*
1940 AIRCDRE W. H. Anderson (acting)
1940-42 ACM Sir Charles Burnett (RAF)
1942-48 AVM G. Jones
1948-52 AIRMSHL G. Jones
1952-54 AIRMSHL Sir Donald Hardman (RAF)
1954-57 AIRMSHL Sir John McCauley
1957-61 AIRMSHL Sir Frederick Scherger
1961-65 AIRMSHL Sir Valston Hancock
1965-69 AIRMSHL Sir Alister Murdoch
1970-72 AIRMSHL Sir Colin Hannah
1972-75 AIRMSHL C. F. Read
1975-79 AIRMSHL Sir James Rowland
1979-82 AIRMSHL Sir Neville McNamara
1982-85 AIRMSHL S. D. Evans
1985-87 AIRMSHL J. W. Newham
1987-92 AIRMSHL R. G. Funnell
1992-94 AIRMSHL I. B. Gration
1994-97 AIRMSHL L. B. Fisher

 

Chief of Air Force
1997-98 AIRMSHL L. B. Fisher
1998-2001 AIRMSHL E. J. McCormack
2001-05 AIRMSHL A. G. Houston
2005-08 AIRMSHL G. D. Shepherd
2008-11 AIRMSHL M. D. Binskin
2011 AIRMSHL G. C. Brown

 

* Also acted as CAS in Williams' absence overseas 1922-25, 1932-34.


Air Force Logo
AIR AND SPACE POWER FOR AUSTRALIA'S SECURITY